TBS Zgierz » FAQ

Spis treści

 1. W jaki sposób można uzyskać mieszkanie od TBS?
 2. Co to jest udział?
 3. Jakie należy spełnić warunki by móc otrzymać mieszkanie w TBS?
 4. Co to jest „stara” i „nowa” formuła realizowana przez TBS?
 5. Co to jest kaucja i jaka jest jej wysokość?
 6. Jakie są sposoby nabywania i zbywania udziałów?
 7. Czy możliwa jest "spekulacja" udziałami?
 8. Jaka jest sytuacja prawna mieszkańca?
 9. Jakie są zalety mieszkania w lokalach TBS?
 10. Jaki jest standard mieszkań?
 11. Czy jest możliwość odbioru mieszkania w stanie surowym?
 12. Co to jest wartość odtworzeniowa?
 13. Jaki jest termin realizacji inwestycji?
 14. Jaki będzie termin odbioru budynków?
 15. Na jakich warunkach będzie można wykupić mieszkanie?
 16. Co się stanie z wyposażeniem mieszkania w momencie przekształcenia mieszkania na własność?


 1. W jaki sposób można uzyskać mieszkanie od TBS?
  Aby otrzymać mieszkanie należy wykupić udział w Towarzystwie. Udziały są o nierównej wartości zależnej od metrażu i kondygnacji mieszkania. Wykup udziału powoduje wpisanie nabywcy do księgi udziałowców i daje prawo otrzymania mieszkania w najem a także prawo do czynnego współdecydowania o losach Spółki.

   
 2. Co to jest udział?
  Udział w spółce z o.o. oznacza z jednej strony część kapitału, jaką wspólnik posiada w spółce, z drugiej strony oznacza ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

   
 3. Jakie należy spełnić warunki by móc otrzymać mieszkanie w TBS?
  • Stara formuła
   Mieszkanie z zasobów TBS realizowanych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego mogła pozyskać osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki:
   • nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
   • miesięczny dochód rodziny nie przekracza kwoty limitu zarobków wyliczonego w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarcze narodowej w województwach w 2014 r. (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2015 r.) na podstawie art.30 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co przedstawia tabela: obowiązują do 31.12.2016 r.
    ilość osób Maksymalny dochód brutto Minimalna pow. (m2)
    1 5333,83 25
    2 8000,74 32
    3 9778,68 44
    4 11556,63 52
    5 13334,57 63
    6 15112,51 69

   • miesięczny dochód rodziny przekracza minimalny próg dochodowy, co przedstawia tabela poniżej:
    ilość osób Minimalny dochód brutto Minimalna pow. (m2)
    1 2623,99 25
    2 4385,82 32
    3 5360,45 44
    4 6335,08 52
    5 7309,71 63
    6 8284,34 69
   • obejmie udział w TBS,
   • zapłaci kaucję przed podpisaniem umowy najmu.
   Warunki te dotyczą inwestycji dotychczas zrealizowanych i oddanych do użytku do końca 2009 roku. Inwestycje te zrealizowane zostały ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który został zlikwidowany.
  • Nowa formuła
   Warunkiem uzyskania mieszkania z obecnie realizowanych inwestycji jest:
   • Objęcie udziału,
   • Wpłata kaucji przed podpisaniem umowy najmu.

   
 4. Co to jest „stara” i „nowa” formuła realizowana przez TBS?
  Zgodnie ze „starą” formułą mieszkania może otrzymać w najem osoba pełnoletnia spełniająca określone warunki. Inwestycje te realizowane były ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, który obliguje TBS do cyklicznej weryfikacji spełnienia przez lokatorów ww. warunków. Obecnie TBS realizuje inwestycję w tzw. nowej formule. Daje ona lokatorom możliwość wykupu mieszkania na własność i co ważne dowolnego dysponowania lokalem. Nabywca udziału musi jedynie wykupić udział w Spółce i wpłacić kaucję, przed podpisaniem umowy najmu.

   
 5. Co to jest kaucja i jaka jest jej wysokość?
  Kaucja przekazywana wynajmującemu przez najemcę jest formą gwarancji zabezpieczającą roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. kaucja taka co do zasady podlega zwrotowi po zakończeniu najmu. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości nieprzekraczającej rocznego czynszu.

   
 6. Jakie są sposoby nabywania i zbywania udziałów?
  Rozróżniamy dwie formy nabywania udziałów:
  1. Poprzez objęcie udziałów.
  2. Poprzez kupienie ich od innego udziałowca, ale za zgodą Towarzystwa.
  Istnieje tylko jedna forma zbywania udziałów - poprzez znalezienie osoby trzeciej, która zechce kupić udział i uzyska na to zgodę Towarzystwa ( czyli spełni warunek otrzymania w najem mieszkania z zasobów Towarzystwa ).

   
 7. Czy możliwa jest "spekulacja" udziałami?
  Udziały są zbywalne, z tym że przeniesienie tych udziałów na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Towarzystwa.
  1. W przypadku gdy wspólnik posiada tylko udział ( nie posiada jeszcze mieszkania w zasobie Towarzystwa ), Towarzystwo nie będzie stawiało przeszkód w zbyciu udziału, pod warunkiem, że potencjalny nabywca spełnia wszystkie kryteria, jakie musieli spełnić obejmujący udziały w trakcie ostatniego podwyższania kapitału zakładowego.
  2. W przypadku, gdy wspólnik uzyskał już mieszkanie z zasobów TBS, warunkiem zgody Towarzystwa na zbycie udziału (oprócz wymienionego w pkt. 1) jest oddanie Towarzystwu mieszkania, które następnie otrzyma w najem nowy wspólnik.

   
 8. Jaka jest sytuacja prawna mieszkańca?
  1. Każdy z posiadających udziały w Towarzystwie jest jego współwłaścicielem, czyli ma wpływ na działalność Spółki, wybór władz itp.;
  2. Z drugiej strony jeżeli otrzymał mieszkanie w TBS, jest najemcą;
  3. W przypadku gdy nie uzyskał jeszcze mieszkania, ale spełnia kryteria otrzymania mieszkania, jego potrzeby mieszkaniowe powinny być przez Towarzystwo zaspokojone w jak najszybszym terminie ( pod warunkiem, że wyraża taką wolę ).

   
 9. Jakie są zalety mieszkania w lokalach TBS?
  • wysoki standard lokali mieszkalnych,
  • nowoczesne budownictwo i technologie,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • budynki przyjazne dla środowiska,
  • swobodne dysponowanie własnymi udziałami,
  • brak zasad partycypacji,
  • współdecydowanie o losach firmy.

   
 10. Jaki jest standard mieszkań?
  Oddane mieszkania mają wysoki standard: tynki gipsowe, wykładziny zmywalne, kompletną armaturę sanitarną, kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem.
  • Zabudowa osiedla IV - kondygnacyjnych domów wielorodzinnych.
  • Powierzchnia mieszkań - od 32 do 70 m2, mieszkania oddawane w opcji "pod klucz".
  • Cena najmu - 10,60 zł za m2 powierzchni mieszkalnej (w Łodzi 11,50 zł za m2 powierzchni mieszkalnej).
  Inwestycje realizowane są z myślą o ich przyszłych użytkownikach. Charakteryzuje je nowoczesne budownictwo i technologie, niska zabudowa i dbałość o środowisko.

   
 11. Czy jest możliwość odbioru mieszkania w stanie surowym?
  Nie. Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie „pod klucz”.

   
 12. Co to jest wartość odtworzeniowa?
  Wartość odtworzeniowa lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie z Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. "O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych"

   
 13. Jaki jest termin realizacji inwestycji?
  Termin realizacji inwestycji wynosi około 18 miesięcy.

   
 14. Jaki będzie termin odbioru budynków?
  Termin odbiotu budynku jest ustalany indywidualnie do określonej inwestycji: szczegóły dotyczące naszych inwestycji.

   
 15. Na jakich warunkach będzie można wykupić mieszkanie?
  Mieszkania wykonane w nowej formule, bez udziału środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, będzie można wykupić po 15 latach od podpisania umowy najmu lokalu za 30% wartości mieszkania ustalonej według wskaźnika Wojewody Łódzkiego na dzień wykupu. Cena ta ustalona zostanie zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztów odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego.

   
 16. Co się stanie z wyposażeniem mieszkania w momencie przekształcenia mieszkania na własność?
  Wyposażenie jest integralna częścią lokalu, w momencie przekształcenia mieszkania na własność stanie się ono własnością dotychczasowego udziałowca.

   

Dlaczego


Inwestycje

Inwestycje realizowane są w nowej formule, bez udziału środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z możliwością przekształcenia na własność po piętnastu latach od daty podpisania umowy najmu

Aktualne

Zobacz nasz profil na facebooku