inwestycje

Stryków:

Podkreślenia wymaga, że na terenie Gminy Stryków występują niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Gmina Stryków charakteryzuje się bowiem dużą liczbą miejsc pracy oraz deficytem lokali mieszkalnych.
W konsekwencji osoby podejmujące zatrudnienie na terenie Gminy Stryków narażone są na ponoszenie bardzo wysokich kosztów związanych z wynajmowaniem miejsc noclegowych. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw inwestycja TBS w Zgierzu Sp. z o. o. polegająca na wybudowaniu budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z pełnym urządzeniem terenu w Strykowie na działce nr 14/2 przy ul. Wczasowej. Budynek został przewidziany jako trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o łącznej liczbie 36 mieszkań jedno, dwu i trzy-pokojowych o powierzchni od 40 do 60 mkw. Co ważne, źródłem ciepła dla budynku i podgrzania wody będą pompy ziemne wspomagane elektrycznie. Rozpoczęcie budowy nastąpi po zakończeniu procedury w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zgierz:

Inwestycja TBS w Zgierzu Sp. z o. o. jest odpowiedzią na rosnące potrzeby lokalowe Zgierzan oraz stanowi realizację polityki Gminy Miasta Zgierza w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Na terenie przy ul. Boya-Żeleńskiego planowana jest budowa 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 58 lokali mieszkalnych wraz z pełnym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.

Będą to budynki pięciokondygnacyjne bez podpiwniczeń. Lokale mieszkalne będą dwu- i trzypokojowe o powierzchniach od 40 do 70 mkw.

Budynek nr 1, o łącznej liczbie 38 mieszkań składa się z dwóch trzonów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej połączonej w parterze częścią usługową. Każdy trzon posiada klatkę schodową i windę.
Budynek nr 2, o łącznej liczbie 20 mieszkań zaprojektowany jest z jedną klatką schodową i windą.
Warunkiem otrzymania kluczy do lokalu będzie wykup udziału w Spółce oraz wpłata kaucji bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu.

Aktualnie Spółka prowadzi czynności zmierzające do zaprojektowania inwestycji oraz uzyskania stosownych pozwoleń. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II połowie 2019 r.