inwestycje

Stryków:

Podkreślenia wymaga, że na terenie Gminy Stryków występują niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Gmina Stryków charakteryzuje się bowiem dużą liczbą miejsc pracy oraz deficytem lokali mieszkalnych.
W konsekwencji osoby podejmujące zatrudnienie na terenie Gminy Stryków narażone są na ponoszenie bardzo wysokich kosztów związanych z wynajmowaniem miejsc noclegowych. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw inwestycja TBS w Zgierzu Sp. z o. o. polegająca na wybudowaniu budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z pełnym urządzeniem terenu w Strykowie na działce nr 14/2 przy ul. Wczasowej. Budynek został przewidziany jako trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o łącznej liczbie 36 mieszkań jedno, dwu i trzy-pokojowych o powierzchni od 40 do 60 mkw. Co ważne, źródłem ciepła dla budynku i podgrzania wody będą pompy ziemne wspomagane elektrycznie. Rozpoczęcie budowy nastąpi po zakończeniu procedury w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zgierz:

Inwestycja TBS w Zgierzu Sp. z o. o. stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby lokalowe Zgierzan oraz stanowi realizację polityki Gminy Miasta Zgierza w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców.Na terenie przy ul. Boya-Żeleńskiego planowana jest budowa 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 48 lokali mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu, placykiem gospodarczym, dojazdem i miejscami parkingowymi. Budynek nr 1 i budynek nr 2 zostały przewidziane do realizacji jako dwuklatkowe, czterokondygnacyjne, bez podpiwniczeń, każdy z liczbą 24 mieszkań. Lokale zostały przewidziane jako dwupokojowe i trzypokojowe o powierzchni od 40 do 60 mkw. Warunkiem otrzymania kluczy do lokalu będzie wykup udziału w Spółce oraz wpłata kaucji bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu. Aktualnie Spółka prowadzi czynności zmierzające do zaprojektowania inwestycji oraz uzyskania stosownych pozwoleń. Rozpoczęcie budowy planowane jest w III kwartale 2018 r.