TBS Zgierz » O firmie » Zakres działalności

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie lub nabywanie domów mieszkalnych
i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa oraz sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności.

Ponadto Towarzystwo może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:

  1. pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności inwestycyjnej prowadzonej przez gminy, na terenie których Towarzystwo prowadzić będzie swoją działalność,
  2. budowę budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych, przeznaczonych na sprzedaż, przy czym budynki te i lokale nie będą realizowane
    z kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  3. uczestniczenie w obrocie i wynajmie nieruchomości.

Dlaczego


Inwestycje

Inwestycje realizowane są w nowej formule, bez udziału środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z możliwością przekształcenia na własność po piętnastu latach od daty podpisania umowy najmu

Aktualne

Zobacz nasz profil na facebooku