przetargi

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Zgierzu przy ul. Boya- Żeleńskiego znak sprawy 2 B-Ż/2018

Informacja o kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia- PDF
Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – PDF
Zawiadomienie o wyniku postępowania – PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) – PDF