wynajem

Wynajem lokali mieszkalnych

Ogólne warunki najmu:

Warunki najmu konkretnego lokalu mieszkalnego określone są każdorazowo w zawieranej
z najemcą umowie najmu.

Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych:

Czynsz – stawka ustalana przez Zgromadzenie Wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o. o.

  1. W Zgierzu, Strykowie, Aleksandrowie Łódzkim, Głownie i Koluszkach obowiązuje od dnia
    1 stycznia 2017 r. stawka czynszu za 1 m2 w wysokości 10,60 zł.
  2. W Łodzi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. stawka czynszu za 1 m2 w wysokości 11,50 zł.

Poza czynszem najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem lokalu, określonych w treści umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje o warunkach najmu można uzyskać w siedzibie Spółki.