pliki do pobrania

Pliki do pobrania:

Regulamin porządku domowego TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

Regulamin reklamacji i wymiany liczników

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

Wykaz odpadów, które mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

Wniosek o przystąpienie do TBS-u

Deklaracja roczna

Oświadczenie o nieposiadaniu prawa do innego lokalu

Wniosek w sprawie aktualizacji danych osobowych

Zgłaszanie incydentów związanych z zakłóceniem porządku i spokoju publicznego oraz porządku domowego w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu

Dokumenty dla osób do zbycia udziałów w „starej” formule: Zgierz – osiedle 1 Maja/Łąkowa, Parzęczewska, Milenijna, blok przy ul. Mielczarskiego, Aleksandrów Łódzki – osiedle Piłsudskiego i Legionowa, Stryków – blok przy ul.Targowej, Głowno – blok ul. Łódzka, Łódź – bloki przy ul. Wojewódzkiego 32,32a,32b

Dokumenty dla osób do zbycia udziałów w „nowej” formule: Łódź – osiedle Olechów, Zgierz – blok ul. Dubois 28 i Koluszki – blok ul. Gen.Sikorskiego 15

Formularz sprzedaż udziału – rynek wtórny
Regulamin udziału w Zgromadzeniu Wspólników TBS Zgierz sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej