pliki do pobrania

Pliki do pobrania:

Regulamin porządku domowego TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

Regulamin reklamacji i wymiany liczników

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

Wykaz odpadów, które mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

Wniosek o przystąpienie do TBS-u

Deklaracja roczna

Oświadczenie o nieposiadaniu prawa do innego lokalu

Wniosek w sprawie aktualizacji danych osobowych

Zgłaszanie incydentów związanych z zakłóceniem porządku i spokoju publicznego oraz porządku domowego w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu

Dokumenty dla osób do zbycia udziałów w „starej” formule: Zgierz – osiedle 1 Maja/Łąkowa, Parzęczewska, Milenijna, blok przy ul. Mielczarskiego, Aleksandrów Łódzki – osiedle Piłsudskiego i Legionowa, Stryków – blok przy ul.Targowej, Głowno – blok ul. Łódzka, Łódź – bloki przy ul. Wojewódzkiego 32,32a,32b

Dokumenty dla osób do zbycia udziałów w „nowej” formule: Łódź – osiedle Olechów, Zgierz – blok ul. Dubois 28 i Koluszki – blok ul. Gen.Sikorskiego 15

Formularz sprzedaż udziału – rynek wtórny
Regulamin udziału w Zgromadzeniu Wspólników TBS Zgierz sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – Łódź

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY W ACLA W A WOJEWÓDZKIEGO 28, 28A, 28B W LODZI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY WACŁAW A WOJEWÓDZKIEGO 28, 28A, 28B W ŁODZI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY W ACLA W A WOJEWÓDZKIEGO 30, 30A, 30B i 30C W LODZI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIAZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY WACŁAW A WOJEWÓDZKIEGO 30, 30A, 30B i 30C W ŁODZI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY W ACLA W A WOJEWÓDZKIEGO 32C, D, E W LODZI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH PRZY ULICY WACŁAW A WOJEWÓDZKIEGO 32C, D, E W ŁODZI

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – Zgierz – Dubois 28

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W ZGIERZU UL. DUBOIS 28

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W ZGIERZU UL. DUBOIS 28

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzewania wody użytkowej – Zgierz – Łąkowa 16,18,20 i 24 oraz 1 Maja 46,48,50 i 52

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W ZGIERZU – Łąkowej 16,18,20 i 24 oraz 1 Maja 46,48,50 i 52

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH W ZGIERZU – Łąkowej 16,18,20 i 24 oraz 1 Maja 46,48,50 i 52

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – Zgierz – Mielczarskiego 10

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W ZGIERZU – Mielczarskiego 10

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W ZGIERZU – Mielczarskiego 10

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – Zgierz – Parzęczewska 50, 52

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH W ZGIERZU – Parzęczewska 50, 52

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH W ZGIERZU – Parzęczewska 50, 52

Regulaminy dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – Koluszki – Generała Sikorskiego 15

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH,BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W KOLUSZKACH UL. Generała Sikorskiego 15

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ, OBOWIĄZUJĄCY NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTW A BUDOWNICTW A SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O. O., ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU W KOLUSZKACH UL. Generała Sikorskiego 15