Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu to przedsiębiorstwo z piętnastoletnią tradycją.  Założycielem Spółki było Miasto Zgierz. Obecnie jest to spółka z udziałem Aleksandrowa Łódzkiego, Głowna, Koluszek, Ozorkowa i Żychlina. Wysokość kapitału zakładowego wynosi  69 020 418,07 zł.
Misją Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu jest budowanie mieszkań i osiedli w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, były jak najtańsze w czasie eksploatacji, a jednocześnie były przyjazne dla środowiska naturalnego.       

Mieszkania TBS w Zgierzu to:

  • wysoki standard lokali mieszkalnych,
  • nowoczesne budownictwo i technologie,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • budynki przyjazne dla środowiska,
  • swobodne dysponowanie własnymi udziałami,
  • brak zasad partycypacji,
  • współdecydowanie o losach firmy.

Dlaczego


Inwestycje

Inwestycje realizowane są w nowej formule, bez udziału środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z możliwością przekształcenia na własność po piętnastu latach od daty podpisania umowy najmu

Aktualne

Zobacz nasz profil na facebooku