• Logo
  • Logo
  • Logo

Czy wiesz że?

Powstanie spółki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane przez Gminę Miasto Zgierz Aktem założycielskim w dniu 22 grudnia 1997 roku.

Udziałowcy spółki

Udziałowcami spółki jest siedem Gmin. Gmina Miasto Zgierz - założyciel TBS w Zgierzu Sp. z o. o., Gmina Miasto Ozorków, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Głowno, Gmina Koluszki, Gmina Żychlin, Gmina Stryków oraz 973 osoby fizyczne.

Powierzchnia Mieszkań

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wybudowanych przez TBS w Zgierzu Sp. z o. o. przez 20 lat działalności przekracza dwukrotnie powierzchnię użytkową Atlas Areny w Łodzi.

Zasoby Mieszkaniowe

Zasoby Mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe TBS w Zgierzu Sp. z o. o. stanowi 40 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 1020 mieszkań i powierzchni użytkowej ponad 54 000 m2. Dwa rodzaje zasobów : Mieszkania na wynajem finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 729 lokali mieszkalnych Mieszkania z opcją dojścia do własności finansowane ze środków Spółki - 291 lokali mieszkalnych.

Nagrody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. jest laureatem: Nagrody II stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 1999” pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za realizację budynku mieszkalnego B1 TBS w Zgierzu. Honorowej Nagrody Dziennikarzy w konkursie „Budowa Roku 1999” oraz Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play w latach :2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018.
Nagroda II stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 1999” za realizację budynku mieszkalnego B1
Nagroda II stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 1999” za realizację budynku mieszkalnego B1
Honorowa Nagroda Dziennikarzy w konkursie „Budowa Roku 1999”
Honorowa Nagroda Dziennikarzy w konkursie „Budowa Roku 1999”
Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play w latach: 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020
Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play w latach: 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020

Inwestycje

W Zgierzu przy ul. Boya-Żeleńskiego planowana jest budowa 2 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 58 lokali mieszkalnych wraz z pełnym uzbrojeniem i urządzeniem terenu. W tym samym czasie w Strykowie TBS planuje wybudować budynek wielorodzinny wraz z pełnym urządzeniem terenu przy ul. Wczasowej.

Niepodległa

Przedstawiamy Państwu stworzoną w ramach projektu publikację, poświęconą przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Opisano w niej przykłady kierowania się w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową. Znaczną część publikacji poświęcono Laureatom Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W formie studium przypadku opisana została ich historia, polityka wewnętrzna, działania na rzecz kontrahentów, klientów, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego.

Mieszkania TBS w Zgierzu Sp. z o. o. to nowoczesne budownictwo i technologie połączone z wysokim standardem lokali mieszkalnych.

Znajdź mieszkanie