Kontakt

TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 29C
95-100 Zgierz


Pracujemy w godzinach
pn, śr i czw: 8:00 – 16:00
wt: 8:00 – 17:00
pt: 8:00 – 15:00

Sekretariat
+48 42 719 04 36
biuro@tbs.zgierz.pl

Zgłaszanie usterek
+48 42 719 04 36
po godzinach pracy biura
+48 607 736 100


Księgowość

Godziny otwarcia:
pn, śr i czw: 8:00 – 16:00
wt: 8:00 – 17:00
pt: 8:00 – 15:00

Krystyna Trzcińska

e-mail: k.trzcinska@tbs.zgierz.pl

+48 42 714 28 59

Marlena Patera
e-mail: m.patera@tbs.zgierz.pl

+48 42 714 28 59


Telefon awaryjny

Telefon do zgłaszania awarii.
Czynny po godzinach prac biura.

+48 607 736 100


Inspektor Ochrony Danych:
Anna Milczarek
e-mail: biuro@tbs.zgierz.pl

Napisz do Nas wiadomość

Niniejszym, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez TBS w Zgierzu Sp. z o.o., zwany dalej Administratorem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) w celu przesyłania mi na adres poczty elektronicznej zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w/w podmiot jest administratoram moich danych osobowych.