inwestycje

Łódź:

Wirtualny spacer

Zapraszamy do zapoznania z naszą nową inwestycją. W tej sekcji mogą Państwo odbyć wirtualny spacer w przykładowych aranżacjach po Waszym nowym mieszkaniu.

Rzuty mieszkań

W tej sekcji możecie Państwo pobrać pełne zestawienie rzutów mieszkań wraz z przykładową wizualizacją mieszkania. Wyposażenie lokalu widoczne na wizualizacji nie jest objęte ofertą. Zestawienie zawiera wartości nominalne udziałów dla poszczególnych mieszkań. W powierzchni mieszkania uwzględniono powierzchnię pomieszczenia gospodarczego, przynależnego do lokalu.

Kliknij poniższy obrazek, aby pobrać zestawienie.

Rezerwacja mieszkań

Informacje dotyczące rezerwacji mieszkań uzyskać można pod numerem telefonu 601-392-944
oraz w biurze Spółki w Zgierzu ul. Boya-Żeleńskiego 29C w godzinach pracy biura.

Aktualne zestawienie wolnych mieszkań w ramach inwestycji prowadzonej przez Spółkę w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 36 A – pobierz pdf

 

Zgierz:

Sprzedaż zakończona.

Rozpoczynamy budowę oraz zapisy na udziały i mieszkania w ramach inwestycji prowadzonej przez Spółkę przy ul. Boya-Żeleńskiego w Zgierzu. Spółka realizuje 2 budynki wielorodzinne o łącznej liczbie 57 lokali mieszkalnych wraz z pełnym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.Będą to budynki pięciokondygnacyjne bez podpiwniczeń. Lokale mieszkalne będą dwu- i trzypokojowe o powierzchniach od 40 do 70 mkw. Budynek nr 1, o łącznej liczbie 37 mieszkań składa się z dwóch trzonów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej połączonej w parterze częścią usługową. Każdy trzon posiada klatkę schodową i windę. Budynek nr 2, o łącznej liczbie 20 mieszkań zaprojektowany jest z jedną klatką schodową i windą. Warunkiem otrzymania kluczy do lokalu będzie wykup udziału w Spółce oraz wpłata kaucji bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu. Planowany termin zasiedlenia budynku nr 1 to II kwartał 2021 r., zaś budynku nr 2 to II kwartał 2022 r.

Inwestycja TBS – Boya-Żeleńskiego w Zgierzu

Bliższe informacje uzyskać można:
pod nr tel.: 601-392-944
oraz
w biurze Spółki w Zgierzu przy ul. Łąkowej 24 (wejście ze szczytu budynku od strony zachodniej schodami w dół) w godzinach pracy biura.

 

 

Stryków:

Podkreślenia wymaga, że na terenie Gminy Stryków występują niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Gmina Stryków charakteryzuje się bowiem dużą liczbą miejsc pracy oraz deficytem lokali mieszkalnych.
W konsekwencji osoby podejmujące zatrudnienie na terenie Gminy Stryków narażone są na ponoszenie bardzo wysokich kosztów związanych z wynajmowaniem miejsc noclegowych. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw inwestycja TBS w Zgierzu Sp. z o. o. polegająca na wybudowaniu budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z pełnym urządzeniem terenu w Strykowie na działce nr 14/2 przy ul. Wczasowej. Budynek został przewidziany jako trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o łącznej liczbie 36 mieszkań jedno, dwu i trzy-pokojowych o powierzchni od 40 do 60 mkw. Co ważne, źródłem ciepła dla budynku i podgrzania wody będą pompy ziemne wspomagane elektrycznie. Rozpoczęcie budowy nastąpi po zakończeniu procedury w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę.